خانه / سامانه ثبت نام

سامانه ثبت نام

 

 

جهت ثبت اطلاعات (شالبند های رنگی) روی عکس زیر کلیک بفرمایید

شالند رنگی

جهت ثبت اطلاعات کمربند های (مشکی و دان )روی عکس زیر کلیک بفرمایید

مشکی و دان

جهت ثبت اطلاعات (مربیان) روی عکس زیر کلیک بفرمایید

مربیان

جهت ثبت اطلاعات (داوران) روی عکس زیر کلیک بفرمایید

داور